Korets gamle bedrifter

Historisk oversigt for Vester Skerninge Sangkors aktiviteter fra 1971 og frem.

Leif Lauritsen Dirigent Arne Ploug formand

Jettes beretning
VESTER SKERNINGE SANGKOR – de første 10 år – plus det løse!

Følgende beskrivelse af de første 10 år af Vester Skerninge Sangkors historie er dels skrevet efter egen hukommelse… jeg var der jo… dels inspireret af Ole Bjergs første Korkrønike – 1971 til 1981
Lad mig begynde med det løse…
Sidst i 1960-erne…

Leif Lauritsen var ansat som lærer på Vester Skerninge Skole.

Med afsæt i en musikalsk opvækst på Ærø, og med musikalsk fokus gennem hele sin egen uddannelse var Leif en yderst kvalificeret pianist, organist, korsanger og kordirigent…. D.v.s. han var den kompetente og engagerede lærer, der om nogen kunne fremme sang og musik i skolen, så det gav genlyd i sognet og ud i det fynske… Således blev interesserede kolleger, tidligere elever og ”tilløbere” (som undertegnede) opfordret til at samles og synge flerstemmigt… og dét på et særligt, oplyst grundlag, for i samme periode var Leif begyndt at tage solo-lektioner hos den pensionerede operasanger, Ruth Witte i København, som efter mange års virke i Wien, var kommet tilbage til Danmark og nu bl.a. underviste på Dag- og Aften-seminariet – i øvrigt som kollega til Axel Schiøtz – ! Desuden gav Ruth Witte private lektioner i sin store herskabslejlighed på Halmtorvet i Kbh…. Vi var en håndfuld unge, nysgerrige sangere, der det kommende par år fik mulighed for at tage med til hovedstaden for at få undervisning og dermed få løftet en flig af det utroligt spændende sang-univers! Undervisningen stoppede brat, da Ruth Witte fik lungebetændelse og døde under oliekrisen i 1973!

Men…når Leif havde været til undervisning i København, skulle alle korets sangglade medlemmer pludselig udføre særlige vejrtrækningsøvelser, der indbefattede at holde sig selv på maven, holde hænderne i siden, eller mærke mellemgulvsmusklen…. Lave alverdens ”mærkelige” lyde…. på en aldeles anderledes/underlig måde, fjernt fra de ”opvarmningsøvelser” som flere af os kendte fra forskellige andre kor….. Med andre ord skulle vi erfare, atkoordination af vejrtrækningen og bevidst arbejde med kroppens muskulatur er en afgørende faktor for kvaliteten af stemmen… dens formåen, smidighed og klang!

Vi anede ikke på det tidspunkt, hvor afgørende en indsigt det skulle blive for det kommende Vester Skerninge Sangkor, og for de mange, der med afsæt i koret studerede videre og blev sangere på flere forskellige områder og niveauer …. også uden for landets grænser…

OFFICIEL KORSTART D.13. JANUAR 1971

Vi var nu en dirigent, en flok sopraner, alter, tenorer og basser, der alle var klar til at være et etableret kor: Vester Skerninge Sangkor! Leif var i september 1970 desuden blevet kredsdirigent for Fynske Folkekor. Vester Skerninge Koret blev straks medlem af Danske Folkekor, hvorfra et righoldigt nodemateriale var tilgængeligt.

Fynske Folkekors sommerstævner og øvrige arrangementer blev en vigtig del af korets liv. Korprøverne fandt sted hver tirsdag aften på Vester Skerninge Skole. En typisk koraften indledtes med fællessang fra Højskolesangbogen. Herefter fulgte et systematisk og grundigt opvarmningsprogram (jævnfør ovenstående). Med ”veltempererede kroppe og stemmer” tog vi fat på repertoiret… både velkendt og nyt. Når kaffepausen nærmede sig, blev de yngste af os sendt ned på lærerværelset for at hente termokanderne, med friskbrygget kaffe, som Leifs daværende kone, Tove, havde lavet, alt imens hun rettede matematikopgaver og forberedte sin undervisning til næste dag! Efter kaffepausen fortsatte øvningen… og korprøven afsluttedes ofte med gennem-syngning i koropstilling.

FRA KORPRØVER TIL KONCERTER

FORÅRS- OG SOMMERKONCERTER
Valget af repertoire blev hurtigt inspirerende og ”døråbnende”, som i marts 1973, hvor vi deltog i en renaissance- og barokkoncert på Tønder Seminarium sammen med Den fynske Renaissancegruppe. Desuden deltog vi i Fynske Folkekors sommerstævner, bl.a. på Ollerup Gymnastikhøjskole, så længe Leif var kredsdirigent, d.v.s. indtil 1976. Det år sang vi Bach: ”Sicut Locutus Est” og femstemmigt uddrag fra Magnificat – såvel som Bruckner: ”Tantum ergo”!Juni samme år tog vi imod et venskabskor fra Bælum i Himmerland. Ved en fælles ”turistkoncert” i Fåborg Kirke var både Palestrina og Carl Nielsen på programmet.

Foråret 1977 var vi ved at være et stort og velsyngende koncert-kor! Vi var klar til Danske folkekors 75 års jubilæumskoncert i Vejle. En koncert, der bød på optræden af mange forskellige kor, incl. John Højbyes kor ”Tritonus” fra København. Herefter tog Vester Skerninge Koret fat med alle mand M/K – på Jan Maegaards kantate komponeret over Frank Jægers billedskabende digt:

”Gå udenom Sletterne” for solo, blandet kor og strygeorkester…. Ole Bjerg skrev i sin første krønike:” Aldrig har vi sunget så godt! Salen lå flad af beundring, da vi nåede til Kantatens dramatiske kulmination: Det største i verden, det største i verden er fladt!”

Foråret 1978 fulgte vi op på kontakten til venskabskoret i Bælum.En stemningsfyldt koncert, hvor Vester Skerninge Koret i første afdeling sang nogle af Børge Pehrsons syv kompositioner med tekst af Thøger Larsen og i anden afdeling nogle af Brahms’ Zigeunerlieder. De to kor sang sammen ”Århus Tappenstreg” og Orlando di Lasso ”Matonamiacara” ….. Ved Fynske folkekors stævne på Båring Højskole fem dage efter optrådte vi med nogle af satserne, og atter efter fem dage holdt vi en sommerferie-koncert på Den frie Lærerskole, hvor vi gentog Pehrson-satserne. Det var i den grad sommer i Danmark!

Foråret 1979 var koret i ”undtagelsestilstand”, i og med Leif var på årskursus i København; men mange deltog i Fynske Folkekors koncert i Sct. Hans Kirke i marts. Desuden kunne koret d. 24. maj deltage i kortræf og sangfest i Herrested Kirke og Ørbækhallen sammen med Bjerre-herred koret, Cantemus-koret og Ørbæk Sangkor. Vester Skerninge Sangkor sang ”Fire Energiske Sange” af Eva Chortsen og Bjarne Korsgaard, dirigeret af korets formand, Arne Ploug.

Foråret 1980….. 100 års jubilæum for Mads Hansen…. Ved en stor mindefest på Hundstrup skole med Danmarks Radio til stede, sang koret et større udvalg af sange forfattet af Mads Hansen og sat i musik af Hans Hansen fra Ulbølle…. Leif Lauritsen havde komponeret en ny melodi til Mads Hansens digt: ”Vi har et håb, der ej er bygt”…. I Udsendelsen¸ som kunne høres i programmet ”Et hus i Danmark”, deltog også ”De fynske Musikanter” og et børnekor fra Ollerup.

En del af programmet blev gentaget i april måned ved Pro Musica koncert i anledning af Egebjerg Kommunes 10 års jubilæum. Mads Hansen-programmet blev brugt for tredje gang ved Fynske Folkekors sommerstævne d.11.maj i Tullebølle på Langeland….. Dejligt afslutningsvis at samle korklangen i Fauré ’s ”Pavane” efterfulgt af ”I skovens dybe, stille ro”.

JULEKONCERTER

Julekoncerterne blev selvfølgelig en oplagt og kærkommen tradition, og fra begyndelsen blev der fundet en fin og afvekslende form, der involverede såvel kor, musikere, soli, menighed og – også gerne tekstlæsning. Denne form er på mange måder blevet fastholdt i årenes løb, også sideløbende med de koncerter, hvor store værker var på programmet!

Med Hundstrup Kirke øverst på listen, blev rækken af ”julekoncert-kirker” på Fyn og Ærø i øvrigt lang! Rækken af værker lige så. F.eks. i 1974 Anders Öhrwall’s ”Gaudete” for recitation, blandet kor og instrumenter…. I 1975 prægede engelske Christmas Carols vore julekoncerter. 1976 prøvede vi kræfter med de ni læsninger og bl.a. komponisterne Hugo Distler og Johs. Brahms. Hovedværket julen 1977 var Purcell’s kantate ”Sing Unto the Lord”. Efteråret 1978 – Fynske Folkekors efterårsstævne i Ollerup, hvor bl.a. John Højby og Ejnar Kamp instruerede – gav et løft! Men koret havde også sine egne ildsjæle, som nævnt i afsnittet om forårskoncert 1979, idet Ole Bjerg og korets daværende formand Arne Ploug trofast øvede med koret, og der blev julekoncert – med Leif på podiet – også det år!

1979 tog koret udfordringen med Emborgs kantate ”Sankt Laurentius” op, og ensemblet ”Septrionalis” spillede suite af Telemann.

KORETS ”DNA”

Koret har vist at sanglige ambitioner og sociale fællesskaber styrker hinanden meget…. Vi gør det her sammen! Vi møder talstærkt op til prøverne, fordi der er meget at gå glip af, hvis man er fraværende en aften…. Koret eksisterer ikke kun, det lever!

Horne, d. 15. januar 2021

Jette Gundestrup

 

Følgende er et forsøg på at stykke de næste 40 år sammen ud fra diverse programmer, beretninger, krøniker og referater.

Samlet af Signe Amdisen jan 2021

1981 Forår

Korets 10 års jubilæum

Jubilæumskoncert i Hundstrup Kirke

Mozart: Laudate Dominum, Ave Verum Corpus

Bach: Jesus bleibet meine Freude

Lasse Lunderskov: Nu rinder solen op i Østerlide

Jester Hairston: Poor Man Lazrus og Amen

Fest i Vester Skerninge Forsamlingshus

Korstævne i Rårup Skole, Juelsminde.

Ørbækkoret, Cantemus, Bjerre Herred Koret og Vester Skerningekoret.

Jubilæumsrepertoire og Kringsatt af fiender og Leifs Danske Sange

Fynske Folkekors forårsstævne i Nyborg Kirke

1981 Efterår

Julekoncerter I Bellinge og Hundstrup Kirker

Händel: Oh thou that tell us, For unto us a child is born

Per Warming: Før jul

Metz: Maria gennem torne går

Bartholomæus: Et lille barn er født

Prætorius: En rose så jeg skyde

1982 Forår

Korstævne med Danske Folkekor i Ansgar Kirke

Haydn: Nicolaimesse

Korafslutning med:

Slaverne rådte på Østersø, Danmark dejligst vang og vænge, Den første gang, jeg så dig

Efterår Koncert i Gudme og Hundstrup Kirker

Anders Öhrwall: Gaudete

1983 Forår

Korstævne på Den Frie Lærerskole

Carl Nielsen: Fynsk Forår

Efterår Koncert i Ærøskøbing og Faaborg Kirke

W.A. Mozart: Laudate Dominum

Händels: Messias. Juledelen og Halleluja

1984 Forår

Carmina Burana i OD-hallen.Lidt af den.

Holmboe: Høbjergning ved havet

Efterår

Oluf Ring aften på Øster Aaby Friskole

Det æ så køhnt det æ så dæjle, Når egene knobbes,

Fo ajle di små blomster, Nu er det længe siden, Alle mine længsler

Julekoncert i Hundstrup Kirke

Händel: Canticorum Jubilo

Bach: Fra Himlen Højt kom budskab her, Wachet auf, ruft uns die Stimme

Franck: Panis Angelicus

1985 Forår

Sangstævne med Fynske Folkekor i Assens

Cesar Franck: Panis Angelicus

Morgensang ag Elverskud

CF Händel: Canticorum Jubilo

Händels: Messias: Behold the Lamb

Surely

And with his Stribes

All we like Sheep (fire soli)

1986 Forår

Jubilæumskoncert I Odense Koncerthus

Fynske sange

Carl Nielsen: Fynsk Forår, Kehraus

Syfynsk Forårskoncert på Den Frie Lærerskole og Gudme Skole

Side by Side, O, what a beautiful Morning

Morgensang af Elverskud

Verdi: Fangekor af Nabucco

3 Spirituals af Jester Hairston

Besøg fra Farsund og korets 15 års Jubilæum

Ave Verum Corpus, Jesu bleibet meine Freude, Laudate Dominum, Jeg er født på Langeland,, Fo ajle di små blomster

1987 Efterår

Julekoncert i Hundstrup og Gislev Kirke

Bach: Præludium i C-dur

Forunderligt at sige

En rose så jeg skyde

Ariel Ramirez: Navidad Nuestra

Deep River

C Franck: Panis Angelicus.

1988 Forår

I Farsund

Fo ajle di små blomster

Negro spirituals

Bikubens Garantmøde

Efterår

Koncerter i Hundstrup og Gudme

Bach: Kantate 113

1989 Forår

Koncert i Egense Kirke

T Giordano: Caro Mio Ben

Händel: Umbra Mai Fu

Verdi: Fangernes Kor fra Nebukadnesar

Bach: Lobe Den Herren

Carl Nielsen Min Jesus lad mit hjerte få

Jester Hairston: You Better Mind og Poor Man Lazrus

Morgensang af Elverskud

Efterår Pie Jesu, Agnus Dei

1990 Forår

Koncert I Faaborg Kirke’

Gabriel Fauré: Requiem (Dirigent André Orlowitz)

Besøg af Instranden Sangforening fra Bodø

Efterår

Kirkekoncert i Horne Kirke

Satser fra Requiem, Fangernes Kor, Morgensang

Adventskoncert i Hundstrup og i Stenstrup og Kværndrup Kirker

Händel: Umbra Mai Fu

Mozart: Ave Verum Corpus

Cesar Franck: Panis Angelicus

Tre Negro Spirituals

Sometimes I feel, Rise up Shepherd, Go Tell it on the Mountain

1991 Forår

20 års jubilæum

Kirkekoncerter I Højby, Bellinge og Skrøbelev Kirker

Händel: Umbra Mai Fu

Holmboe: Høbjergning

Mozart: Ave Verum Corpus

Jester Hairston: Angels Rolled the Stone Away

Carl Nielsen Min Jesus lad mit Hjerte få

Franck: Panis Angelicus

Verdi: Fangernes Kor

Schutz: Also hat Gott die Welt geliebt

Juni Bodø

Gastoldi: Den Feirrike Amor

Kingo: Crysilis

Lange-Müller: Kornmodsglansen

Rørmark: Bruremarsj fra Seljord

Taube: Nocturne

Holmboe: Høbjergning

I skovens dybe stille ro

Carl Nielsen: Kehraus

Niels W Gade Elverskud

Efterår

Julekoncert i Hundstrup og Aarup Kirker

Schütz: Die Himmel erzählen

1992 Forår

Koncert i Gislev og Ærøskøbing Kirker

Schütz: Die Himmel erzälen die Ehre Gottes

Fauré: Ave Maria

Jester Hairston: Angels rolled the Stones away

Händel: Utrecht Te Deum

Efterår

Korweekend på Hovborg

Koncert i Hundstrup

Schütz og Mozarts Te Deum

Carsten døde den aften, og derfor blev Koncert i Nr Lyndelse aflyst

Vi sang til Carstens begravelse

1993 Forår

Fællesprøve med Vestegnens Musikhøjskoles Kor på..

Operagalla i OD-Hallen og

Koncert i Baltoppen i Ballerup

Påskehymnen fra Cavalleria Rusticana

Efterår Korweekend på Hovborg

Koncerter i Vester Skerninge, Kværndrup og Vester Aaby

Bach: Zion Hört die Wächtersingen

Händel: Messias And the Glory, o thou that tellest

Lacrymosa, Pie Jesu,

1994 Forår

Koncert i Faaborg og Ærøskøbing Kirker sammen med Faaborgkoret,

Ærøkoret

Händel: Messias

Koncert til Leifs 60 års fødselsdag i Musikhuset og Forsamlingshuset

Satser fra Messias, Caro Mio Ben

Efterår

Annette Gjørup Formand

Korweekend på Hovborg

Koncerter i Hundstrup, Herrested og Oure

Bach Schütz og Heydn

1995 Forår

Kirkekoncert I Humble og Lunde Kirker.

Musiklivet i Egebjerg Kommune I 25 år

Schubert: Messe i G-dur

Mascanni: Påskehymnen fra Cavalleria Rusticana

Mozart: Ave Verum Corpus.

Efterår

Korweekend på Hovborg

Sang- og musikaften i Øster Skerninge Kirke

Koral fra Bachs Juleoratorium. Ermuntre dich

Leif Lauritsen Arr. Ave Maria

Forunderligt at sige, En rose så jeg skyde

All my Trials, Poor Man Lazrus, Angels from the realms of Glory

Julekoncert i Ulbølle Kirk, Egense og Hundstrup Kirker

Bach: Choral af Juleoratoriet. Ermuntre dich mein swacher Geist

Laub: En rose så jeg skyde

Carl Nielsen: Forunderligt at sige

Maria gennem torne går

Copland: Sing your Praises to our King

Jester Hairston: Poor Man Lazrus

3 Christmas Carols, Angels from, Silent Night, O come all the Faithfull

1996 Forår

13. januar. Jubilæumsfest. 25 År med Festkantaten.

Jubilæumskoncert i Ollerup Kirke

Dvorák: Stabar Mater ( Uddrag )

Gade: Benedictus

Morgensang af Elverskud

Besøg fra Perugia med koncerter i Faaborg og Hundstrup Kirker og på Valdemar Slot

Efterår

Korweekend på Hovborg

Tur til Perugia og Assisi

Genvisit med Elverskud

Bach, Telemann og Palestrina’

Efterår

Thurø, Øster Skerninge og Hundstrup Kirker

Bach: Lobe den Herren

Lascia chio Pianga, Sicut Cervus, Julebudet, De hellig tre konger så

hjertensglad, Et barn er født, Nu kom der bud, Glade jul, Dejlig er jorden

og Oh Holy Night

Christmas Carols: The little Babe, Once in Royal David´s City

Gospel: Oh wont you sit downo og How excellent is Thy Name

1997 Forår

Koncert I Bjerreby Kirke og Musikgudstjeneste i Fredens Kirke

L´acia ch´io Pianga, Sicut Cervus, Locus Iste, Ave Verum, Panis Angelicus

Ring: Som tørstige hjort monne skrige

Korsgaard: Børn er stærke frø

Morgensang af Elverskud

Efterår

Hovborg

Julekoncert i Frue Kirke, Nr. Lyndelse og Hundstrup

Anders Öhrwall: Gaudete

Palestrina: Sicut Cervus

Bruckner: Locus Iste

1998 Forår

Haydn: Paukemesse med Sydfyns Symfoniorkester

Efterår

Hovborg

Koncerter i Bregninge og Hundstrup Kirker

Arcadelt: Ave Maria

Händel: Danksei dir, Herr

Haydn: Kyrie og Agnus Dei fra Paukemessen

Mads Hansen/Erik Hjorth- Jensen: Julestjernen

Willcock: I saw three Ships og Sussex Carol

Hjorth-Jensen Guds Rige lignes ved et frø

Gade: Barn Jesus i en krybbe lå

Grieg: Ave Maris Stella

1999 Forår

Vi deltog i Krosalen i Vester Skerninges åbning

Vi har et håb, Det haver så nyligen regnet, Morgensang, Cum De core,

Lascia, Jeg er født på Langeland, Fo ajle de små blomster.

Koncerter i Vester Skerninge og Marstal Kirke

Bach: Coral fra Mattæuspassionen, Wenn ich einmal sol Scheiden

Grieg: Ave Maris Stella

Fauré: Requiem

Efterår

Hovborg

Koncerter I Hundstrup, Egense og Frue Kirke Svendborg

Carl Nielsen: Den yndigste rose er fundet

Leif Lauritsen: Chrismas carols, O Come All Ye Faithfull og Angels from

the Realms of Glory

Peter Gritton: Have Yourself a Merry Little Christmas

Schutz: Jauchzet dem Herren

Fauré: Tre satser fra Requiem

Purcell: Lord, the Secrets of Our Hearts

Arr. Leif Lauritsen: Glade jul

2000 Forår

Koncerter i Fredens og Bregninge Kirker

Schütz: Jauchzet dem Herren

Purcell: ThouKnowest, Lord, the Secrets of Our Hearts

Bach: Sicut locutus est

Hayden: Kom, skønne vår

Rheinberger: Abendlied

Afslutning på Egebjerggården og Sangaften i Krosalen med Amnesty

International

Efterår

Hovborg

Sangaften i Psykiatriens Hus

Koncerter i Brændekilde, Hundstrup og Øster Skerninge Kirker

Bach: Sicut locutus est, Zion hört die Wächter, Jesu Meine Freude,

Ich steh an deiner Krippe her, Jesus bleibet meine Freude

Anders Öhrwall: The Babe in Bethlems Manger Laid

Adolphe: O, HolyNight

Hjerte, løft din glædes vinger, Dejlig er jorden

2001 Forår

Forårskoncerter i Stenstrup, Ulbølle og Hundstrup Kirker

Harder: Den blå anemone

Mozart: Ave Verum Corpus

Aagaard: Jeg ser de bøgelyse øer

Bruckner: Locus Iste

Ring: Når egene knobbes

Palestrina: Sicut Cervus

Gade: Morgensang af Elverskud

Juli Englandstur

Gombert: Ave Maria

Thou Knowest Lord

Gade: Benedictus

Panis Angelicus

Irish Blessing

Schultz: Midsommerang

Lange-Müller: Midsommervise

Chryssillis og Jeg lægger mig så trygt til ro

Efterår

Koncert i Den katolske Kirke med englandsprogrammet

Hovborg

Jubilæumskoncert med Fyns Amts Musikudvalgs 25 år.

Sammen med andre kor og Faust

Verdi: Fangekoret og Triummarchen

Carl Nielsen Kehraus og Maskarade

Julekoncerter i Ulbølle, Herrested og Marstal Kirker

Uddrag af Händels Messias

2002 Forår

Nytårskoncert i OD-Hallen i Ollerup sammen med

Brahetrolleborgkoret og Faust.

Fangekoret, Triumfmarch og Kehraus

Forårskoncerter i Hundstrup og Ollerup Kirker

Schubert: Kyrie 1. sats af Messe i G-dur

Vivaldi: Gloria

Efterår

Hovborg

Carl -Aage Eliasson korleder indtil jul. Leif orlov.

Højskoledag i Halvalla på Den Frie Lærerskole

Koncert i Ollerup og Vester Skerninge Kirker

Carl-Aage Eliasson arr.: En rose så jeg skyde, Min sol, min lyst, min

glæde, The Star of Christmas, Glade jul, Dejlig er jorden

Lange-Müller: Gammel julesang

Bach: Præludium og Fuga i D-dur

Metz arr: Maria gennem torne går

4 Christmas Carols: Ding Dong, The Babe in Bethlem´s manger laid,

Away in a Manger, I saw three Ships.

Carl Nielsen: Forunderligt at sige

2003 Forår

Leif Lauritsen er tilbage

Nytårskoncert med Faust

Forårskoncerter i Kirkeby, Hundstrup og Sct. Knuds Kirke

Händel: Te Deum Laudamus

Smedegaard Andersen Arr. Leif: Gudsrigets sårbare glæde

Ellingsen og Hovland: Vor nat er endt

Schults: Yndigt dufter Danmark

Vulpius, Leif arr.: Med strålekrans om tinde

Brehms: Med strålekrans om tinde

Mozart: Ave Verum Corpus

Efterår

Besøg fra Ungarn

Bach: Lobe den Herren

Purcell: Thou Knowest Lord

Gudsrigets sårbare glæde, vår natt er endt og Yndigt dufter Danmark

Hovborg

Julekoncerter i Hundstrup, Thurø og Marstal Kirker

Lille uddrag af Bach´s Juleoratorium

Händl: Resonet in Laudibus, Lad det klinge sødt i sky

Elgar: Ave Verum Corpus

Willkock: O come, All Ye Faithfull

Glade Jul og Den Hellige Stad

2004 Forår

Nytårskoncert

Fangekoret, Triumfmarchen og nyt

Zigeunerkoret fra Troubaduren

Ruth vikarierer på sang aftenerne

Leif tilbage

Leifs 40 års Jubilæumskoncert i Vester Skerninge Kirke.

Bach: Lobe den Herren og Jesus bleibet meine Freude

Leif Lauritsen: Gudsrigets sårbare glæde

Hovland: Vor natt er endt

Fyldt med blomster og Ave Verum Corpus

Leifs 70 års fødselsdag på Egebjerggården

Efterår

Prisoverrækkelseskoncert for Fyns Amts Musikudvalg på Ollerup

Efterskole

Hovborg

Koncerter i Hundstrup, Stenstrup og Den Katolske Kirker

Franck: Panis Angelicus

Schubert: To satser fra Messe i As-dur: Cum Sancto og Agnus Dei

Mozart: Laudate Dominum

8 gamle julesalmer I ny udsættelse: Lad det klinge

2005 Forår

Frantz Schubert: Messe i As-dur

Sammen med Sydfyns Amatør Symfoniorkester

I Sct. Nicolai Kirke i Svendborg og helligåndskirken i Faaborg

Efterår

Hovborg

Julekoncerter i Hundstrup, Rise og Ollerup Kirker

Willcock: Four Christmas Carols

God rest you, marry Gentleman, O come all ye Faithful, Unto us is born

a son, The first Nowell

Haydn: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes

Ramirez: tre satser fra Navidad Nuestra: El Naciemento, Los Reyes Magos og La Huida

Leif Lauritsen arr. : Glade jul

Bruckner: Ave Maria

2006 Forår

Nytårskoncert: Fangekor, Zigeunerkor og Triumfmarch

Vester Skerninge Sangkor 35 År i Ollerup og Otterup

Leif holder som dirigent.

Erik Jakobsen overtager.

Forårskoncert i Nicolai Kirke

Alta Trinita Beata

Dindirin

Ave Verum Corpus

Lange-Müller Madonnasange 1 og 2

Bentzen: 3 Fabloer

Jesper Holm arr.: What aWondefull World

Niels Nørgaard: I Australien

Rikke Forchammer: NgQomekwazulu

Fo ajle di små blomster, Det var en lørdag aften, Fyldt med blomster,

Yndigt dufter Danmark, Morgensang af Elverskud

Efterår

Egebjerg lukker og slukker. Lille koncert i Stenstruphallen

Ave Verum Corpus, Panis Angelicus, Lacia chio Pianga, Morgensang, Fo ajle di små blomster, Fangekoret

Hovborg

Vi indsynger ”Nisserejsen”

Julekoncerter i Egebjerg, Diernæs og Hundstrup Kirker

Bach: Ave Maria måske kun med Sofie

Lasso: Mon Coeur se recommende a Vous

Schubert: fra “Deutsches Messe: Zum Eingang, Gloria og Sanctus

Bruckner: Locus Iste

Reger: Unser lieben Frauen Traum

Anders Örhwall: Jag sjunger om Jungfrun

Metz arr.: Maria gennem torne går

Larsen: Vintertid

Hovland: Og ordet blev kød

Haahr: Det første lys er ordet talt af Gud

Det er hvidt herude, Et barn er født, Ind under jul

2007 Forår

Carmina Burana i Krøyers Pakhus i Svendborg Havn

Efterår

Kortur til Stralsund

Lasso: Mon Coeur

Händel: Lascia chío Pianga

Reger Unser Lieben Frauen Traum

Grieg: Ave Maris Stella

Lange-Müller: Ave Maris Stella og Madonna over bølgerne

Bentzon:3 Fabler

Kodály: Turóteszik a cigány

Leif Lauritsen arr. Nu er det længe siden og I skovens dybe stille ro

Carl Nielsen: Underlige aftenlufte

Hovborg

Julekoncerter i Hellerup, Kirkeby, Hundstrup og Gislev

Vi havde næsten samme program som i Stralsund

2008 Forår

Signe bliver formand

Nytårskoncert

Zigøjnerkor, Triumfsmarsch og Fangekoret

Forårskoncert på Humble Efterskole og Riddersalen på Valdemar Slot

Berger: Stemning, I Fyrreskoven, Ved havet, På fjellesti

Alfven: Stemning

Stenhammer: September, I Seraillets have, Havde je, oh havde jeg…

Lange-Müller: Ave Maris Stella, Madonna over bølgerne

Brahms: Nachtwache, Im Herbst

Chrysilis, I skovens dybe stille ro, Yndigt dufter Danmark of foalje de

små blomster

Efterår

Besøg af Stralsundkoret

Hovborg brændt. Turen aflyst

Koncert i Hundstrup og den katolske Kirke med Leif. Erik Syg.

Tye: How still and peaceful

Hassler: Dixit Maria ad Angelum

Prätorius: En rose så jeg skyde

Erik Jacobsen Arr: Den yndigste rose

Torp: Vintertid

Ave Verum Corpus og Panis Angelicus

2009 Forår

Koncerter på Ryslinge Højskole og AOF Svendborg

Peterson-Berger: Stemning, I fyrreskoven, Ved havet, På fjeldesti, og

Killebukken.

Alfvén: Stemning

Stenhammer: September, I Seraillets Have, Havde jeg, oh havde jeg…

Lange-Müller: Ave Maris Stella

Brahms: Nachtwache 1, Im Herbst

Efterår

Koncert til Julemarked på Bramstrup

Julekoncerter i Hundstrup og Stoense

2010 Forår

Nytårskoncert

Orff: O Fortuna

Verdi: Triumfmarch

Koncerter i Gislev og Nicolaj Kirker

Mozart: Requiem

Carl Nielsen: Fynsk Forår

Efterår

Dirigent Kai Herrmann

Koncert til Julemarked på Bramstrup

Mozart: Lacrimosa, Hostias

Et barn er født, Lad det klinge, Når julens klokker kime

Lange-Müller: Gammel julesang

Metz: Maria gennem torne går

Händel: And the Glory of the Lord, Halleluja

Kallenbach: Dejlig er Jorden

Koncerter I Hundstrup Kirke og Den Katolske Kirke

Ovenstående fra Bramstrup og..

Mendelsohn: Hark, The Herald Angels Sing

De helligtre Konger, Angels from the Realms of Glory

Willcock: Oh come, All the Faithfull

Pretorius: Pour Natus est

Hamburger: Der er ingenting I verden så stille som sne

2011 Forår

Korjubilæum

Koncert i Guldsalen, Svendborg sammen med Svenske Con Voche

Schultz: En ung piges majsang

Alfvén: Uti vor haga

Ahlfors: Har du visor, min ven

Anders Öhrwall: I denne ljuva sommertid

Carl Nielsen: Hun har mig glemt, Sænk kun dit hoved, Skal blomsterne da visne

Brahms: Wisst ihr, Wann mein Kindchen, Himmel Strallt so Helle

Kai Herrmann: Der er en trolddom på din læbe

Nysted: I må ikke være bekymrede

Bojesen: Sommervandring med et barn

Stenhammer: I seraillets have

Sommerkoncer i Vester Skerninge Friskole med samme repertoire

Efterår

Korweekend på Langeland

Julekoncerter i Hundstrup og Marstal Kirker

Topp: Lad det klinge

La Cour: Hodie pour natus est

Hamburger: Der er ingenting I verden…

Metz: Maria gennem torne går

Prätorius: Pour natus

Head: The little Road to Bethlehem

Händel: And the Glory.., Halleluja

Lange-Müller: Gammel julesang

Nu kom der bud…, Nu vil vi sjunge…

Bach: Jauchzet, Wie soll ich dich empfangen

2012 Forår

Kortræf på Svendborg Gymnasium

Koncert i Bregninge Kirke

Stockholmsturen

Verdi: Fangekoret, Triumfmarchen

Lindberg: Pingst

Anders Öhrwall: I denne ljuva sommartid

Gade: Morgensang

Gounod: Kyrie

Pedersøn: Missa Quinque Vocum

Holten: Se min kjole

I dag skal Martin i jorden

Nysted: I må ikke være bekymrede, Han er opstanden

Schultz: Yndigt dufter Danmark

La Cour: Fred hviler…, Hodie

Herrmann: Der er en trolddom på din læbe

Stenhammer: I seraillets have

Carl Nielsen: Hun har mig glemt, Sænk kun dit hoved

Uti vor hage

Efterår

Jakob Hedegaard træder til som dirigent

Korweekend på Langeland

Julekoncerter i Kirkeby, Hundstrup og Gislev Kirker

Prætorius: Pour natus

Willcock: Gabriels Message

Aas: En stjerne skinner i nat

Mit hjerte altid vanker, En rose så jeg skyde, Barn Jesus i en krybbe lå

Victoria: O Magnum Mysterium

La Cour: Laudate, Fred hviler over land og by

Lange-Müller: Gammel julesang

Widéen: Bethlehemsstjärne

2013 Forår

Forårskoncerter på Ringe Gymnasium og i Guldsalen, Svendborg

Carl Nielsen: Sommersang, Hun har mig glemt, Skal blomsterne da visne

Stenhammer: Vårnatt

Mozart: Benedictus fra Requiem Til minde om Leif Lauritsen

Gade: Elverskud

Koret sang på Bølgen i Svendborg Havn.

Kormarathon

Efterår

Korweekend på Langeland

Koncerter i Bregninge, Egense og Ollerup Kirker. Højmesse i Egense

Willcock: Gabriels Message, Hark! The Herald Angels sing, O come, all ye Faithfull

Mit hjerte altid vanker, En rose så jeg skyde, Barn Jesus i en krybbe lå

Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab

Morten Lauritsen: O Magnum Mysterium

La Cour: Hodie, Laudate

Sigurbjörnson: Heyr, himnasmidur

Bach: Første del af Juleoratoriet

2014 Forår

Kormarathon i Frue Kirke i Svendborg

Laudate Dominum, HeyaHimna.., Snappt jager stormen våra år

Koncert i Fredens Kirke

Københavnertur med koncerter i Tivoli og Sorgenfri Kirke i

samarbejde med Caroline Amaliekoret

Ovenstående og…

Morgensang, Kung Liljekonvalje, Vårnatt, Opvåvni,

Yndigt dufter Danmark, Fred hviler over land og by

Efterår

Spillemandsmessen i V. Aaby Kirke sammen med ”Jysk på Næsen”

Af Ivan Damgaard og Michael Sommer

Korweekend på Langeland

Julekoncerter i Hundstrup, Kværndrup og Skårup Kirker

Blomstre som en rosengård, En rose så jeg skyde, Mit hjerte altid vanker,

Barn Jesus i en krybbe lå, Gammel julesang

Bach: Anden del af Juleoratoriet

Willcock: Deck the Halls

2015 Forår

Kormarathon

Carl Nielsen Suiten, Yndigt dufter danmark, Opvåvni

Carl Nielsen: Fynsk Forår sammen med FAUST i

Kulturteknologihallen ( DOK5000) på Odense Havn og i OD-Hallen

Forårskoncerter i Naturama og Bregninge Kirke

Tur til Færøerne

Morgensang af Elverskud

Fynsk Forår

Sænk kun dit hoved, du blomst

Laudate Dominum

Høbjergning ved havet

Kung Liljekonvalje, Snappt jager stormen

Vårnatt, Heyr, HimnaSmidur

Fred hviler over land og by, Opvåvni

Sommer Fynsk Forår på Langeland

Efterår

Korweekend på Langeland

Koncerter i Hundstrup, Herrested og Ollerup Kirker

Blomstre som en rosengård, Velkommen igen, Mit hjerte altid…

Guds engle i flok, Julebudet

Carl Nielsen: Hjemlige jul

Bach: Juleoratoriet tredje del

2016 Forår

Kormarathon

Trappeindvielse i Svendborg

Koncerter i Stenstrup og Bregninge Kirker

Und unser lieben Frauen Traum

Der Gang zum Liebchen

Locus Iste, Virga Jesse

Der Abend, Waldesnacht

Shalom Aleichem

Efterår

Korweekend på Vester Skerninge Friskole

Koncerter i Vor Frue, Hundstrup, Gislev og Faaborg Kirker

Bachs Juleoratorium sammen med Den Jyske Sinfonietta

Suppleret med julesalmer i Hundstrup

2017 Forår

Kormarathon

Koncert i Ollerup, Bregninge og Stenstrup Kirker

Levkowitch: Tidligt forår

Weis: Fyldt med blomster…

Carl Nielsen: Nu er dagen fuld af sang.

Vintersang, Majsang, Du danske sommer, jeg elsker dig

Schultz: Gensyn med Danmark. Fire korsatser.

Når egene knoppes, Kærlighedsrosen, Danmark, nu blunder den lyse nat

Efterår

Indvielse af koncertsalen på Ollerup Musikefterskole

Locus Iste, Fyldt med blomster.

Korweekend på Vester Skerninge Friskole

Koncert i Rønninge, Krarup(musikgudstjeneste), Hundstrup og Vester

Aaby Kirker

En rose så jeg skyde, Barn Jesus i en Krybbe lå, Julebudet, Velkommen

igen, Guds engle små

Elgar: Ave Maria

Reger: Unser lieben Frauen Traum

Metz: Maria gennem torne går

Händel: Messias 1. del i Rønninge og Vester Aaby

2018 Forår

En stor del af koret deltager i projekt Carmina Burana med Erik

Jakobsen som dirigent

Forårskoncerter i Bregninge Kirke og på Den Frie Lærerskole

Holmboe: Høbjergning ved havet

Nystedt: I må ikke være bekymrede

Johansson:Snabbtjagar Stormen

Bruckner: Virga Jesse

Heya himna Smidur, Uti vor Hage, Carl Nielsen-suiden

Kormarathon

Efterår

Besøg og fælles koncert med Skagen Klitkor

Korweekend på Langeland

Gudstjeneste i Sdr. Broby

Julekoncerter i Hjallelse, Hundstrup og Bregninge

Händel: Messias 3 i Hjallelse og Bregninge, Egense

2019 Forår

Händel: Messias 2

Koncerter i Ollerup og Sdr. Broby

Forårskoncert i Bregninge Kirke

Danmark nu blunder, Du danske sommer, jeg elsker dig, En yndig og

frydefuld sommertid, Opvåvni, Pingst, Min lille stjerne, I dag har jorden

farve, Junisolen dukker sig, OsehShalom, Vor jordklode vender

Efterår

Korweekend på Langeland

Lille Messias i Gislev (uden solister) Wilson Organist

Hele Messias i Sct. Nicolaj med Den Jyske Sinfonietta

Hele Messias i Fredens Kirke i Odense

Forkortet Messias med orkester i Nordborg Kirke

Traditionel julekoncert i Hundstrup

Hele Messias i helligåndskirken i Faaborg

2020 Forår

Her lå vi underdrejede pga. Jakobs hjernerystelse og siden Corona

Efterår

Et halvt kor mødtes i dramasalen i Ollerup og sang sange af

Hans Hansen og sange fra kor72s ny udgivelse alt sammen

siddende med afstand og mundbind på i alle pauser og ud- og indgang.

Ingen koncerter siden Messias julen 2019

Efterår 2021: Vi synger igen, som vi plejer, hver tirsdag

13. november kl. 15.00: Koncert i krosalen i Vester Skerninge. Mads Hansen mindedag. 3 sange

5. december kl. 19.00: Jubilæumsjulekoncert i Hundstrup

7. december kl. 19.00: Jubilæumsjulekoncert i Kirkeby