Koret

Vester Skerninge Sangkor er et blandet kor med mellem 50 og 60 medlemmer.

Vi synger fortrinsvis klassiske værker med 3-8 stemmer. Stemmerne er ligeligt fordelt med overvægt af kvindelige stemmer, men vi har mange gode basser og tenorer.

Vores dirigent er Jakob Hedegaard Andersen, der er organist i Ollerup og Kirkeby. Han er uddannet kantor og en meget dygtig pianist, hvilket koret nyder godt af.

Koraftner

Koraftenerne ligger på tirsdag og foregår på følgende måde:
Vi møder kl, 19.00 og synger 2 til 3 sange fra Højskolesangbogen, derefter er der opvarmning, enten af Jakob eller af Jette Gundestrup, der er uddannet sangpædagog. Derefter går vi i gang med det egentlige korarbejde.

Sæsoner

Vores år er inddelt i to sæsoner.
Forårssæsonen går fra januar til juni og afsluttes sædvanligvis af nogle forårskoncerter og
kormarathon, der er et fælles projekt for sydfynske kor, arrangeret af SyngSydfyn.
Efterårssæsonen går fra september til december. Den fører hen mod tre til fire julekoncerter i almindelighed i fynske kirker. Koret har tradition for at synge julekoncert i Hundstrup Kirke anden søndag i advent, hvorefter vi holder juleafslutning i Forsamlingshuset med sang og god underholdning.

Både forår og efterår holder vi en øvelørdag eller øvesøndag som regel fra kl. 13-17.

I oktober holder vi en korweekend på Langeland, hvor vi øver til jul fra lørdag til søndag, spiser sammen, hygger os og underholder hinanden om aftenen.

Repertoire

Vores repertoire er klassisk afvekslende mellem forskellige kortere a’capella satser og større værker med professionelle solister og musikere Sidst har vi sunget Mozarts Requiem, som blev opført med orkester til Allehelgen 2022,og vi er i gang med Örhwall’s Gaudete men vi har også sunget Lars-Erik Larssons Förklädd Gud, Händels Messias, Bachs Juleoratorium, Fynsk Forår og Elverskud.

Vi har gennem årene været på korture i Perugia, Bodø, London og Sydengland, Stockholm, Tyskland og sidst Færøerne, og vi tilstræber at komme af sted hver fjerde år enten på rejse eller udveksling med andre kor.

Rødder

Koret har dybe rødder i Hundstrup Sangforening og er blevet genopvakt i Vester Skerninge af Leif Lauritsen, musikpædagog og korets mangeårige dirigent. Siden har vi haft et par andre dirigenter og nu svinger Jakob Hedegaard dirigentstokken.

Nye medlemmer af koret vil kunne deltage et par gang og derefter komme til en sangprøve ved Jakob før den endelige optagelse i koret.

Koret er tilknyttet Musisk Aftenskole i Svendborg Kommune