Leif som dirigent

Vester Skerninge Sangkor under ledelse af Leif Lauritsen i årene 1971-2006.

Vester Skerninge Sangkor blev stiftet som et folkekor i 1971 af Leif Lauritsen. Koret udviklede sig til et kombineret folke- og koncertkor med 50-60 sangere fra hele Sydfyn. Leif dirigerede koret i 35 år til 2006.

Netop Sydfyn er karakteriseret ved et rigt, folkeligt musikliv. Her skrev bondedigteren, Mads Hansen, godt 150 år tidligere om den fynske have (Jeg ved, hvor der findes en have så skøn) og her oprettede han en højskole, den nuværende Frie Lærerskole i Ollerup. Senere kom den så kendte Gymnastikhøjskole i Ollerup til samt Håndværkerhøjskolen, som i dag er en kendt efterskole, Ollerup Efterskole, Sang & Musik.

Leif Lauritsen var en musikalsk ildsjæl, hvis store interesse var at videregive glæden ved sang og musik og løfte den enkelte op til sit at yde sit bedste. Han var organist i over 40 år ved Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup kirker, leder af den daværende Egebjerg Musikskole, som på et tidspunkt var Danmarks største musikskole, underviste unge og voksne i sang, dirigerede Vester Skerninge Sangkor, og var modtager af Den Folkelige Sangs Pris.

Leif var et meget afholdt menneske og musiker, både på klaver og orgel. Leif satte stor pris på den inspiration og viden om sangteknik som han modtog fra André Orlowitz i København. Her fandt han et sangværktøj, han kunne bruge, nemlig ”Voce aperta di testa” -den åbne stemme i hovedet. Dette udspringer i Bel Canto, og arbejder hen imod en frigørelse af sangstemmen, således at man føres frem til en afspændt, sund stemmefunktion, som lukker op for den enkeltes musikalske ressourcer. Idet Leif havde mange sangelever, opstod der en naturlig fødekæde af tilgang af unge til koret. Der var således i flere år et ”ungdomskor” i koret, bestående af unge dygtige sangere, hvoraf nogle har drevet det vidt med sangen som karriere. Andre har fortsat i koret og fortløbende uddannet sig, således at solister den dag i dag stadig kan findes i egne rækker.

Jeg vil give ordet til Leif Lauritsen selv, idet han i 2001 skrev følgende om koret:

” Koret lægger megen vægt på at bevare og videreføre den folkelige sangkultur, således at glæden ved at synge også må blive en naturlig del af tilværelsen i vores teknologiske tid. Udover den danske folkelige sang består korets program af et stort udvalg af klassisk kor og kirkemusik. Vi fornemmer et slægtsskab mellem den musik, hvis skønhed giver ro i sjælen og de danske sange, som åbner vores sind for det ægte danske”.

Leif sagde ofte, at i august var koret et folkekor, og hen imod jul et koncertkor! Korets repertoire har mest været klassisk, kirkeligt musik og jeg henviser hermed til et andet sted på korets hjemmeside, hvor der vil forekomme en total oversigt over, hvad koret har sunget. Leif lagde vægt på samspillet mellem instrumental ledsagelse, koret og solister, og ved at vælge dygtige musikere og solister blev det ofte en fornøjelse og inspiration for koret, således at medvirken ved koncerter blev en stor musikalsk oplevelse for alle parter.

Koret har også været på korrejser til udlandet, og haft udveksling og genbesøg af udenlandske kor. Her kan nævnes Farsund i Sydnorge, Bodø i Nordnorge, Perugia og Assisi i Italien og til England, herunder London og Syd England over til Bristol og Bath.

Skrevet af enke efter Leif Lauritsen – Annette Gjørup Lauritsen. Januar 2021.