Dirigenten

Jakob Hedegaard Andersen er tiltrådt som dirigent for Vester Skerninge Sangkor i 2012.

Vi har klippet lidt i et interview i Den lille Avis fra sommeren 2012.

Musikken frigør – og levendegør mennesket

– Hellere være et lille sted med store resurser, end et stort sted med mindre resurser.

Lige efter den 6. og sidste koncert ved Lille Sydfynsk Orgelfestival, havde jeg en længere samtale med Ollerup-Kirkebys nye organist Jakob Hedegaard Andersen (29). Det var en livsbekræftende oplevelse! Et spændende og kreativt menneske, som har meget at byde på musikalsk – men bestemt også holdningsmæssigt. Noget af det første, Jakob Hedegaard spontant lagde ud med, var:

Input

“Nu er jeg havnet på denne plet i Danmark. Jeg er glad for, at jeg begyndte den 1. juli, så jeg har fået hele festivalen med og har oplevet med egne ører og øjne og set, hvordan denne tradition er for befolkningen, hvilken klangbund den har dannet for folks oplevelser. De kommer, og de kan lide det. Det er naturligt for dem. Så jeg er rigtig glad for, at jeg ikke skal i gang med at arrangere noget, som jeg ikke havde ide om, hvad var.

Nu har jeg set, hvad man har været præsenteret for. Det er den ene side, og så kommer jeg med mine input og mit musikerskab og skal stykke det sammen”. Der var altså helt overflødigt at spørge, om festivalen fortsætter med ham som arrangør! Men Jakob Hedegaard understreger, at han naturligvis skal tale med menighedsrådene om, i hvilken retning disse koncerter skal bevæge sig.

Kreativitet

Jakob begyndte at spille tidligt – 6 år gammel, men var i gang inden. “Jeg var musikalsk i min leg, og det blev befordret i min skolegang.”

– Hvorfor Rudolf Steiner Skolen?”

Der skulle startes en Rudolf Steiner Skole i Silkeborg, og mine forældre var til et foredrag om denne. Her blev forelagt, hvilke værdier pædagogikken baserede sig på (i kort form): – Hvert menneske skal gennem sin barndom og ungdom finde sit eget menneske.

Hvilken plads har jeg som menneske her.” Det kunne forældrene tilslutte sig, så Jakob og storebroderen kom i Rudolf Steiner Skolen. Som mange ved, bliver de kreative fag vægtet højt, ikke på bekostning af det boglige. Tværtimod. Man har de kreative fag for bl.a. at fremme de boglige færdigheder. Det har andre også “fået øje på”. “Jeg var ovenud glad for at gå i skole!”

Fløjten

Inden Jakob Hedegaard for alvor går i gang med musikken, tager han en økologisk grunduddannelse ved landbruget. Men der var noget andet, der var stærkere. Musikken!

Han blev anbefalet, at tage et ophold på Vestbirk Højskole. Det halve år betegner han som: “En helt anden verden der blev åbenbaret for mig: musikalsk og social aktivitet på samme tid. – Det var stort!” Han spillede kammermusik med fløjten som instrument. Sang i kor allerede som dreng og fortsatte! Tog HF kursus og deltog i en lang række andre musikalske aktiviteter. Uddannede sig videre på Kirkemusikskolen i Vestervig. Og fik der at vide, at der var potentiale til noget mere.

Jakob Hedegaard elsker også jazzmusik. Deltog i: River Boat Jazz Festival i Silkeborg, men blev på et tidspunkt mættet – havde nøgle til kirken og baksede resten af natten på et svært musikværk. På et tidspunkt dukkede kirkens organist op. Og denne morgen blev beslutningen taget. Næste skridt blev Det jyske Musikkonservatorium. “Jeg ville mere. Jeg ville i dybden med musikken. Og jo mere man kommer i dybden, jo større bliver det!”.

Det vigtigste for mig er musikken i mig! Det har påvirket mig, så jeg er den, jeg er som menneske og musiker. Vi kan blive beruset af musikken! Musikken frigør og levendegør mennesket!”

Korlederen

– Du er også uddannet inden for kordirektion?
“Jeg søgte ind på konservatoriet med orgel som hovedfag og har dyrket det professionelt gennem hele min studietid. Men som en helt naturlig del af orgeluddannelsen indgår kor. For nogen er det mere en pligt. Og det er ikke alles gebet. Mange organister er centreret om instrumentet. De sidder bogstaveligt talt og kigger ind i orglet. I kammermusikken sidder man i et orkester og skal være lydhør over for de andre. Som organist er man fuldstændig egenrådig.

Du bestemmer. Du har alle stemmerne, alle instrumenterne, som du kan manøvrere med, som piloten i sit cockpit. – Og så tror man, at en sådan organist er pædagog.”

Koret fyldte meget for ham. Det optog ham mere og mere. “Så det har jeg dyrket virkeligt intenst under hele mit studie, og har selv haft børnekor, ungdomskor og voksenkor.” Han har endvidere assisteret domkirkens drengekor og konservatoriets pigekor i Aarhus.

Jakob Hedegaard har desuden dygtiggjort sig flere steder uden for landets grænser. Og han har ved sin ansættelse her lagt vægt på, at kor på alle niveauer er en stor del af ham.
“Det er befriende at komme her og mærke, at der er et musikalsk miljø – på trods af stedets størrelse. Hellere være et lille sted med store ressourcer, end et stort sted med mindre ressourcer.”

Åbenhed

– Du har naturligvis erfaret, at der er en musikefterskole i Ollerup? “Ja, og jeg ser det som en uvurderlig ressource i dette nærmiljø, at der findes en sådan skole. Jeg elsker at arbejde med musik ikke mindst i denne aldersgruppe.”

– Er det domorganist i København, der er endemålet?
Efter en kort, befriende latter – og tænkepause! “Altså, jeg har den indstilling i livet, at man skal være åben over for de ting, livet byder en. Alt andet ville være at sige nej til en chance. Men jeg er ambitiøs igennem det, jeg vil opnå. Det jeg gør, gør jeg, fordi jeg elsker det. Jeg sætter mig ikke et eller andet forkromet mål med, at jeg vil det og det og bestride den stilling. Det der interesserer mig, er stedet, hvor jeg er.”

/Erik Hansen